Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

InnerCare is gevestigd op Papiermolen 26-A0.12, 3994 DK te Houten en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
InnerCare verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via mail, contactformulier website of intakeformulier

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
InnerCare verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
• Fysieke gegevens, psychische gegevens, samenstelling van het gezin, leefgewoonten, vrijetijdsbesteding en interesses, consumptiegewoonten, opleiding, beroep en betrekking.

Waarom we gegevens nodig hebben:
InnerCare verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Goed kunnen uitvoeren van de therapie/coaching
• Afhandelen van uw betaling
• Verzenden van een nieuwsbrief
• Contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
• InnerCare verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren:
InnerCare zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In veel gevallen moeten persoonsgegevens gedurende een aanzienlijke periode worden bewaard om ervoor te zorgen dat ze beschikbaar zijn wanneer er vragen of geschillen optreden. De bewaartermijn wordt bepaald voor alle persoonsgegevens die worden verzameld, rekening houdend met de vereisten voor de specifieke situatie en met de behoefte om verouderde, ongebruikte gegevens te vernietigen bij de eerste redelijke gelegenheid. We behandelen uw persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring zolang wij ze bewaren.

Huidige bewaartermijn persoonsgegevens:
Voor volwassenen: 20 jaar na het laatste contactmoment
Voor minderjarigen: 20 jaar na het laatste contactmoment vanaf het 18e levensjaar

Delen met anderen:
InnerCare verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. InnerCare blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookiebeleid:
InnerCare gebruikt alleen functionele en analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar annette@innercare.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. InnerCare zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging:
InnerCare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met annette@innercare.eu

IN VERBAND MET EEN SABBATICAL
IS DE PRAKTIJK MOMENTEEL GESLOTEN.

Top