POWER PUBER CURSUS

Voor kinderen van 11 tot 16 jaar
De POWER PUBER CURSUS zorgt ervoor dat je gevoelige puber stevig in zijn schoenen komt te staan, zodat hij/zij zijn eigen plek kan innemen in de groep/klas en toch zichzelf kan blijven. Je kind krijgt meer grip op zijn eigen gevoelens en gedachten en kan daardoor beter reageren op zijn omgeving met als gevolg meer begrip van anderen. Deze cursus geeft een positiever zelfbeeld, meer eigenwaarde, rust en zelfvertrouwen!

Speciaal ontwikkeld voor (hoog)gevoelige pubers van circa 12 tot 16 jaar, die de overgang gaan maken of hebben gemaakt naar de middelbare school. Deze overgang zorgt vaak voor extra spanning en onzekerheid en dit kan zich uiten in:

 • huiswerkproblemen (hoe pak ik dit aan?)
 • concentratieproblemen
 • negatieve gedachten, je rot voelen
 • een vol hoofd
 • gevoelens van onzekerheid, twijfelen aan jezelf• gevoel van eenzaamheid, gevoel een buitenbeentje te zijn (pas ik in de groep, vinden ze me aardig?)
 • prestratiestress bij toetsen
 • slapeloosheid

In 7 leuke individuele bijeenkomsten besteden we aan de hand van herkenbare verhalen, oefeningen en opdrachten aandacht aan:

 • het herkennen van negatieve gevoelens en gedachten en hoe je deze positief kunt beïnvloeden
 • zelfbeeld, zelfwaardering, eigenwaarde en zelfvertrouwen: jezelf kunnen zijn!
 • je eigen talenten en kwaliteiten
 • positief denken, het ombuigen van negatieve gedachten
 • opkomen voor jezelf: het aangeven van grenzen en nee durven zeggen
 • vol hoofd, onrustig lijf? hoe ontstaat overprikkeling en hoe herken je het bij jezelf
 • je hoofd rustig maken, je gedachten ordenen
 • hoe je ontspannen en kalm kunt blijven bij toetsen of onverwachte gebeurtenissen
 • spiegelen van gedrag
 • de kracht van verbeelding
 • hoe je brein werkt
 • het plannen en organiseren van (huis)werk & mindmappen
LogoPowerPubers-jong-250x185

Deze cursus wordt individueel gegeven om beter te kunnen inspelen op de individuele uitdagingen van het kind:
Duur: 7 bijeenkomsten van 1 uur met het kind + 1 intakegesprek en 1 telefonisch eindgesprek met de ouder(s)
Data: start op elk gewenst moment
Kosten: € 70,00 per bijeenkomst met kind van 1 uur
+ werkboek € 25,00
+ intakegesprek met ouders van 1,5 uur € 100,00
+ eindgesprek met ouder (telefonisch) van 0,5 uur € 35,00

Indien gewenst is extra ouderbegeleiding mogelijk:
- opvoedopstelling - 1,5 uur € 100,00
- per sessie van 1,5 uur € 100,00
- telefonisch begeleiding van 0,5 uur € 35,00

Overleg leerkracht:
Indien nodig of gewenst is het mogelijk dat InnerCare
overlegt met de leerkracht om ook op school de
gewenste verandering te bewerkstelligen.
De kosten voor een telefonisch of één op één gesprek
zijn € 70,00 per uur.

Neem contact op voor meer informatie.

keurmerk_sensikids

Lees ook ons Sensikids magazine
over  SENSITIEF OPVOEDEN
maart 2018

Top