Opvoedopstellingen

- VOOR IEDERE OUDER DIE EEN BLIJVENDE OPLOSSING WIL-

Als ouder kun je je opvoedvraag onderzoeken door
middel van een individuele opvoedopstelling.

DOOR DE OUDER, VOOR HET KIND.
In elke familie vinden gebeurtenissen plaats, zoals ziekte, scheiding, overlijden, afwezigheid, waardoor het systeem uit evenwicht kan raken. Ook worden er patronen van generatie op generatie overgedragen. Vanuit loyaliteit voelen kinderen zich onbewust verantwoordelijk om de balans in het systeem te herstellen. Deze verantwoordelijk hoort niet bij het kind en hierdoor kan het zijn eigen plek/weg niet vinden. Dit kan leiden tot allerlei problemen in gedrag, emoties, gezondheid of op school.

Resultaat:
Een opvoedopstelling maakt de dynamiek van het gezin duidelijk en geeft snel inzicht in het onderliggende probleem. Door dit probleem op systemisch niveau op te lossen, zal het probleem in het dagelijks leven vanzelf veranderen of verdwijnen. Zo maak je, als ouder, de weg vrij voor je kind om onbelast van oude familiepatronen te kunnen worden wie hij of zij is. Het resultaat is verbluffend, blijvend en diepgaand!

BIJ WELKE KLACHTEN EEN OPVOEDOPSTELLING?
Als je kind:
*  extreem boos of angstig is
*  onaangepast gedrag vertoont of regelmatig somber of verdrietig is
*  één van de ouders claimt of zich bemoeit met de relatie
*  gedrag laat zien dat niet passend is in de ontwikkeling (bijv. bedplassen)
*  het gevoel heeft er niet bij te horen of niet in het gezin te passen
(ook bij samengestelde gezinnen of adoptie)
*  moeite heeft met gezag en bij terugkerende conflicten thuis of op school
*  last ervaart van de echtscheiding en/of bij loyaliteitsconflict

Als jij als ouder:
wordt geraakt door het gedrag van je kind waardoor emoties hoog oplopen
*  moeite hebt met grenzen stellen en nee zeggen
*  overbezorgd bent of je te verantwoordelijk voelt
*  je overvraagd voelt als opvoeder
*  ziet hoe je kinderen steeds conflicten met elkaar, jou of je partner hebben
*  je belemmerd voelt in de relatie met je kind, maar je weet niet zo goed waardoor
*  niet echt kunt genieten van het ouderschap

Hoe?
Door gebruik van vloertegels onderzoeken we hoe je gezin op onbewust niveau functioneert.  Want wat gebeurt er in de dynamiek van je gezin wat steeds voor die lastige situaties zorgt? Welke patronen herhalen zich steeds weer? Welke familie-issues spelen een rol?

Door het neerleggen van vloertegels wordt het onbewuste probleem inzichtelijk en op zielsniveau voelbaar gemaakt; je voelt wat er speelt. Vervolgens wordt tijdens de opstelling duidelijk welke stappen nodig zijn om het probleem op te lossen. Als ouder zul je herkennen wat je kind en jijzelf nodig hebben om de lastige situatie blijvend te veranderen.

Tijdens of na de opstelling ervaar je dit als opluchting of dat er een last van je schouders afvalt. De puzzelstukjes vallen op zijn plek en diep van binnen weet je dat het zo klopt, dat het zo goed is. Het resultaat op lange termijn is dat kinderen en ouders hun eigen plek kunnen innemen en daarmee in hun kracht kunnen komen. Het hele systeem kan ontspannen, is vrij van belasting, komt in balans en tot rust.

jude-beck-a-nWU0o73r4-unsplash

DE KRACHT VAN EEN INDIVIDUELE OPVOEDOPSTELLING:
Snel en diepgaand inzicht in de werkelijke oorsprong van je opvoedvraag.
*  Kort en helder traject! 1 á 2 sessies zijn vaak voldoende voor een blijvende resultaat.
*  Uit het hoofd, in het gevoel. Van “praten over” naar “ervaren en voelen”.
Opvoeden wordt makkelijker, meer rust en harmonie in je gezin.
*  Door de ouder. Je kind wordt niet belast met therapie.
Individueel, dus privé!

Per sessie word de opvoedvraag van één ouder uitgewerkt.
Indien gewenst kan de opvoedvraag van de andere ouder
in een aparte sessie worden uitgewerkt.

Duur sessie: circa 2 uur
Kosten: € 150,= per sessie

Vergoeding zorgpakket :
De meeste zorgverzekeraars vergoeden vanuit
de aanvullende zorgpakketten mijn sessies.

Top