IK DOE HET ANDERS EN DAT IS OKE! CURSUS

Speciaal voor kinderen van 9 tot 12 jaar die:
• hooggevoelig zijn
• hoogbegaafd zijn
• in beelden denken / de beelddenkers
• lichte vorm van ASS (Autisme Spectrum Stoornis) hebben of autistiform gedrag vertonen
• taal letterlijk nemen
• na de Ik ben Oké! cursus nog verdieping willen of nodig hebben

Wat zijn de resultaten?
• Je kind krijgt een positiever zelfbeeld
• Je kind wordt weerbaarder
• Je kind leert om te gaan met zijn/haar boosheid
• Je kind kan emoties bij anderen herkennen
• Je kind leert om hulp te vragen en anderen hulp te bieden
• Je kind gaat zichzelf beter begrijpen en ook de ander
• Je kind leert hoe je handige oplossingen kunt verzinnen als er iets vervelends of onverwachts gebeurt
• Je kind leert positief te denken
• Stress en overprikkeling zullen verminderen doordat je kind stress of overprikkeling kan herkennen en geleerd wat het dan kan doen om te ontspannen of te ontladen
• Je kind leert zijn/haar eigen kwaliteiten kennen
• Je kind leert te benoemen wat hij/zij meemaakt en kan beter communiceren over wat er in hem speelt en wat het waarneemt in zijn omgeving

Hoe gaan we dat doen?
In deze cursus werken we met het werkboek Ik doe het anders en dat is Oké!
Aan de hand van passende verhalen, spelletjes, tekeningen en oefeningen leert je kind zijn/haar gevoeligheid te (her)kennen. Aandacht wordt besteed aan het herkennen van emoties, omgaan met boosheid, handige oplossingen bedenken als er iets vervelends gebeurt, positieve gedachten bedenken, de stressladder, denken in beelden en de taal letterlijk nemen, emoties bij anderen herkennen, om hulp vragen en anderen hulp bieden, je eigen kwaliteiten en die van anderen herkennen.

In een extra map worden alle gemaakte werkvormen mee naar huis genomen. Thuis kan het verhaal nog eens gelezen worden, de oefeningen worden gedaan en de spelletjes worden gespeeld. De map en het werkboek kunnen aan de leerkracht worden getoond, zodat hij/zij kan inspelen op wat je kind leert in deze cursus.

IN VERBAND MET EEN SABBATICAL
IS DE PRAKTIJK MOMENTEEL GESLOTEN.

keurmerk_sensikids

Lees ook ons Sensikids magazine
over  SENSITIEF OPVOEDEN

Top