IK BEN OKÉ! CURSUS

Voor kinderen van 7 tot 11 jaar
De Ik ben Oké! cursus is een cognitieve training afgestemd op sensitieve kinderen. Er wordt spelenderwijs gewerkt met herkenbare verhalen, ontspanningsoefeningen, (kaart)spelletjes, visualisatie-oefeningen en filosofische gesprekjes.

Wat zijn de resultaten?

  • Je kind krijgt een positiever zelfbeeld
  • Je kind wordt weerbaarder
  • Je kind gaat zichzelf beter begrijpen, maar ook de ander
  • Stress en overprikkeling zullen verminderen doordat je kind stress of overprikkeling kan herkennen en geleerd wat het dan kan doen om te ontspannen of te ontladen
  • Je kind leert hoe je handige oplossingen kunt verzinnen als er iets vervelends of onverwachts gebeurt
  • Je kind leert positief te denken
  • Je kind leert zijn/haar eigen kwaliteiten kennen
  • Je kind leert te benoemen wat hij/zij meemaakt en kan beter communiceren over wat er in hem speelt en wat het waarneemt in zijn omgeving

Hoe gaan we dat doen?
We gaan aan de slag met het werkboek Ik ben Oké! Je kind leert stress herkennen en leert vervolgens handige oplossingen om die stress te verminderen. Zo'n handige oplossing kan zijn het bedenken van een positieve gedachte, om hulp vragen of het toepassen van een ontspanningsoefening. We maken hiervoor een stressladder, die thuis maar ook op school ingezet kan worden voor regulatie van stress/emotie/overprikkeling. We besteden veel aandacht aan het herkennen en benoemen van gevoelens, zowel bij het kind als bij de ander. Je kind leert om te gaan met emoties en schrik en een Ojee-gevoel in een Oké-gevoel te veranderen. Ook besteden we aandacht aan de zintuigen, overprikkeling en de zintuigenboom.

In een extra map worden alle gemaakte werkvormen mee naar huis genomen. Thuis kan het verhaal nog eens gelezen worden, de ontspanningsoefeningen samen worden gedaan en een spelletje worden gespeeld. De map en het werkboek kunnen aan de leerkracht worden getoond, zodat hij/zij kan inspelen op wat je kind leert in de Ik ben Oké! cursus.

 

Lees ook ons Sensikids magazine
over  SENSITIEF OPVOEDEN
maart 2018

sensikids met foto

INDIVIDUEEL TRAJECT
geen wachtlijst

De cursus bestaat uit:
- 7 bijeenkomsten van 1 uur met het kind
- 1 intakegesprek van 1,5 uur met de ouder(s)
- 1 telefonisch eindgesprek met de ouder(s)

Kosten:
- per bijeenkomst van 1 uur met kind € 75,=
- werkboek € 25,=
- intakegesprek met ouders van 1,5 uur € 110,=
- telefonisch eindgesprek met ouder per 0,5 uur € 35,=

Extra ouderbegeleiding:
- per sessie van 1,5 uur € 110,=
- opvoedopstelling van 2 uur € 150,=
- telefonische begeleiding per 0,5 uur € 35,=

Overleg leerkracht:
Indien nodig of gewenst is het mogelijk dat InnerCare overlegt met de leerkracht om ook op school de gewenste verandering te bewerkstelligen. De kosten voor een telefonisch of één op één gesprek zijn € 75,= per uur.

Voor meer informatie of aanmelden:

keurmerk_sensikids
Top