DE WIJZE OUDER CURSUS

Hooggevoelige kinderen kunnen zich moeilijk afsluiten voor indrukken en zintuigelijke prikkels. Ze zijn extra gevoelig voor geluid, licht, geur, smaak of ze zijn heel gevoelig  voor sferen of stemmingen. Kinderen kunnen hier heel druk van worden of zich terugtrekken. Dit gedrag wordt door hun omgeving niet altijd begrepen en regelmatig als een probleem of als symptomen van ADHD, ADD en ASS gezien. Als het kind positief gewaardeerd wordt om deze karaktereigenschap en het wordt begeleid in het toepassen van andere strategieën, zal het probleemgedrag verminderen of verdwijnen.

Wat kun jij als ouder doen voor je gevoelige kind? Volg de Wijze Ouder cursus!
In deze cursus voor ouders van (hoog)sensitieve kinderen van circa 7 t/m 12 jaar leer je het gedrag van je kind te begrijpen. Je krijgt tips en tools, die je direct kunt toepassen om je kind op een passende en positieve manier te begeleiden. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur en in elke bijeenkomst staat er een thema centraal:

Avond 1: Wat zijn (hoog)sensitieve kinderen?
Door veel achtergrondinformatie over de ervaringswereld van je kind groeit je begrip. Je leert wat je kind nodig heeft, hoe je kunt voorkomen dat je kind overprikkeld raakt of faalangst ontwikkelt en kunt zorgen dat je kind zijn/haar emoties kan reguleren.

Avond 2: Communicatie met je kind
Je leert je kind te begeleiden om de waarheid te hanteren en een sterk IK-besef te ervaren. Je krijgt praktische tips voor het geven van feedback, actief luisteren, positieve bevestiging en het ombuigen van probleemgedrag.

Avond 3: Het Gezamenlijke Proactieve Oplossingenmodel
De oorzaak van problematisch gedrag is het ontbreken van de juiste vaardigheden om met frustratie of tegenslag om te gaan. We gaan ervan uit dat je kind het graag goed doet als hij dat kan, als hij over de nodige vaardigheden beschikt. Want je kind vindt die woede-uitbarsting ook niet fijn en voelt zich daarna vaak schuldig. We gaan kijken welke tekortschietende vaardigheden onder het problematische gedrag liggen. Aan de hand van dit stappenplan leer je vervolgens hoe je samen met je kind kunt werken aan het verbeteren van de tekortschietende vaardigheden om zo het probleemgedrag op te lossen.

Avond 4: Het script van de ouder: de invloed van je eigen patronen op je kind
Ieder heeft een eigen script: een serie aangeleerde overtuigingen die jouw gedrag op onbewust niveau aanstuurt. Wat gebeurt er in de interactie tussen jou en je kind? Als de ouder zich bewust is van zijn/haar eigen script kan de ouder er verandering in aanbrengen met als doel het kind beter te begeleiden.

HS kids en wijze ouderws

IN VERBAND MET EEN SABBATICAL
IS DE PRAKTIJK MOMENTEEL GESLOTEN.

keurmerk_sensikids

Lees ook ons Sensikids magazine
over  SENSITIEF OPVOEDEN

Top